Konsultacje Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2019 r.

Konsultacje Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2019 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie konsultuje projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2019 r. Dokument do zaopiniowania otrzymała również Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Członkowie Rady, którzy chcą wziąć udział w konsultacjach projektu Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, proszeni są o przekazanie uwag do załączonego niżej dokumentu do Sekretariatu ROPWWM na adres e-mail: ropwwm@gmail.com w terminie do 31 grudnia 2018 r. do godziny 12.00. Na podstawie opinii wyrażonych przez członków zostanie sformułowane wspólne stanowisko Rady, a następnie przekazane organizatorowi konsultacji.


Załączone pliki: