Laureaci VI-X edycji

 

VI EDYCJA KONKURSU - ROK 2009

Nagrodę w kategorii I - statuetkę i czek na 2000 zł - otrzymała Fundacja Rozwoju Regionalnego Łukta za inicjatywę „Leader + TAK! - Wiemy Też Jak!". Nagrodę finansową otrzymało również Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki" za inicjatywę „Warmińsko-Mazurskie Spartakiady Amazonek". Wyróżnienie przyznano  Stowarzyszeniu Ekologiczno-Artystycznemu „Ręką Dzieło" oraz Stowarzyszeniu „Nasze Gady".

W kategorii II pierwsze miejsce i statuetkę „Samorząd Przyjazny Organizacjom Obywtelskim" przyznano Urzędowi Miasta w Ełku za inicjatywę „Konkurs Dużych i Małych Grantów 2008".

W kategorii III najwyżej oceniona została inicjatywa Federacji Organizacji Socjalnych FOS-a za „Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych 2009-2013". Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Radzie Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego za inicjatywę „Plan pracy ROPPI na lata 2009-2013".

W IV kategorii statuetkę „Godni Naśladowania" przyznano Stowarzyszeniu Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych - „Pomocna Dłoń" z Braniewa za inicjatywę „Uniwersytet III Wieku". W tej kategorii przyznano również nagrodę rzeczową - aparat fotograficzny dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddziału Rejonowego w Giżycku za inicjatywę „Juwenalia Emerytów - Piernikalia".

 

VII EDYCJA KONKURSU - ROK 2010

W tym roku na konkurs nadeszły 52 wnioski w 5 kategoriach.

W kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego Statuetkę „Godni Naśladowania” i nagrodę rzeczową wartości 2000 zł  otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary  za projekt „Paka dla Dzieciaka”.
Nagrodę rzeczową wartości  2000 zł i honorowe wyróżnienie otrzymało Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu za „Wieści Orzyskie”, gazetę lokalną, która jest nie tylko  platformą wymiany poglądów i myśli mieszkańców o gminie,  ale także angażuje mieszkańców w działania na rzecz swojej społeczności.

Honorowe wyróżnienia otrzymały też:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Elbląg ZHP za innowacyjne podejście do edukacji ekologicznej podczas realizacji  projektu „Ekoludek w Akcji”,
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Warmińsko-Mazurska Jednostka Wojewódzka w Olsztynie za kreatywność i zaangażowanie przy realizacji projektu „II ogólnopolski Festiwal Twórczości Wszelakiej Osób Głuchoniemych”, który uświadomił innym, że dla sztuki nie ma pojęcia niepełnosprawności,
Stowarzyszenie Młodzieży „Rekord”  za włożone serce i upór w działaniu przy realizacji projektu Dzieci ulicy”,
Stowarzyszenie Adelfi w Ełku ” za nieschematyczne myślenie, inicjatywę obywatelską  i nowatorską formę współpracy z samorządem przy realizacji projektu „Plac zabaw i wspólna sprawa”.

W kategorii na najlepszą inicjatywę samorządu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi Statuetkę i Tytuł „Samorząd Przyjazny Organizacjom Obywatelskim” otrzymał Powiat Ostródzki za projekt „Rewitalizacja budynku powojskowego na nowoczesne centrum organizacji pozarządowych przy ulicy Jana III Sobieskiego”.

W kategorii na najlepszą inicjatywę sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego statuetkę „Godni Naśladowania” otrzymał Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie za motywację do rozwoju poprzez realizację projektu „Zintegrowani Niepełnosprawni 2009”.

W czwartej kategorii, na najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim statuetkę „Godni Naśladowania” i nagrodę rzeczową wartości 1000 zł otrzymało Stowarzyszenie „Kolonia nad Szkwą” z Kolonii gm. Świętajno  za projekt „Most międzypokoleniowy nad rzeką Szkwą”. Ponadto Kapituła przyznała jednowyróżnienie Uniwersytetowi  III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu za projekt „uczelnia dla seniorów”

W tym roku, z inicjatywy Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur wprowadzono też kategorię - animatora/rka społeczny/na województwa warmińsko-mazurskiego. Decyzją Kapituły Statuetkę „Godny Naśladowania” i nagrodę wartości 2000 zł otrzymał Zbigniew Mieruński z Gołdapi, prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, inicjator wielu przedsięwzięć służących rozwojowi społeczności gołdapskiej.
Ponadto Kapituła przyznała dwa wyróżnienia: Małgorzacie Monkiewicz–Terepko z Monet, prezes Stowarzyszenia Monety oraz grupowe dla animatorów ze Stowarzyszenie Pogrodzie dla Przyszłości: Beaty Ciołek, Jerzyki Ciesielskiej, Wojciecha Pałki i Jerzego Gajewskiego, mieszkańców i inicjatorów wsi tematycznej Wioska Dzieci.

 

VIII EDYCJA KONKURSU - ROK 2011

W kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowej: statuetkę i nagrodę rzeczową wartości 2000 zł otrzymało:Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski” za pasję, ciepło i zapał w kultywowaniu tradycji. Nagrodę rzeczową wartości 2000 zł i tytuł „Godni Naśladowania” otrzymało też: Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży w Braniewie za projekt „Głupia blondynka czyli jak się nie dać stereotypom”.Wyróżnienia otrzymały: Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” za projekt „Historia stawu w Zalesiu, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10" za projekt „Oswoić los”, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Ostróda ZHP za projekt Centrum Edukacji Ekologicznej „Natura”,  Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu za projekt „Pomarańczowa Rewolucja  - promocja i  rozwój wolontariatu na  Warmii i Mazurach”, Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”  za  projekt „Młodzieżowy Wolontariat na Polach Grunwaldu”.

W kategorii na najlepszą inicjatywę samorządu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi tytuł: „Samorząd Przyjazny Organizacjom Obywatelskim” otrzymał Samorząd Miasta Olsztyna za projekt ELIOS 2010 - Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych.
Wyróżnienie otrzymał Powiat Szczycieński za gotowość pomocy, szybką  reakcję i wsparcie inicjatywy Stowarzyszenia „Promyk”.

Laureatem w  kategorii  na najlepszą inicjatywę organizacji na rzecz osób starszych zostało  Stowarzyszenie „Teatr Węgajty”, które otrzymało statuetkę i nagrodę rzeczową wartości 1000 zł za projekt „Teatr potrzebny" - cykl spektakli teatralnych  z udziałem mieszkańców DPS w Jonkowie”.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski w Olsztynie za  projekt integracyjno-kulturalny pod hasłem "Majówka Ludziom Złotego Wieku".

Laureatką w kategorii: Animator społeczny została  Adriana Sałak, inicjatorka i opiekunka Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej UL w Morągu. Animatorka otrzymała statuetkę i nagrodę rzeczowa wartości 1000 zł.

W kategorii na najlepszy produkt ekonomii społecznej we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu laureatem została:
Spółdzielnia Socjalna „Stara Szkoła” w Prostkach, spółdzielnia otrzymała statuetkę oraz nagrodę rzeczową wartości 1500 zł.

Ponadto Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych uhonorowało trzy osoby  tytułami : „Pozarządowiec Godny Naśladowania”: Krystynę Sałak z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Morąga, Ryszarda Michalskiego z Stowarzyszenia „Tratwa” z Olsztyna oraz Krzysztofa Marusińskiego z Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu.

 

IX EDYCJA KONKURSU - ROK 2012

W kategori I - na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim laureatem zostało Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim za inicjatywę „Idź tam, gdzie słychać śpiew – nasze starania na rzecz rozśpiewania”.
Kapituła przyznała wyróżnienia dla Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” za wkład  w rozwój debaty publicznej poprzez Olsztyńskie Kawiarenki Obywatelskie.
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10” za oryginalny sposób działalności na rzecz integracji społeczeństwa z osobami niepełnosprawnymi poprzez konkurs literacki  pt. „Moje spotkanie z osobą z Zespołem Downa”, Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej z Susza za pasję, zaangażowanie i wytrwałość w realizacji pomysłu utworzenia  Izby Historii Regionu w Suszu, Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy Oddział Miejscowy w Lidzbarku Warmińskim  za wkład w ratowanie poszkodowanych w wypadkach poprzez realizację projektu „First Responder”.

W kategorii II - na najlepszą inicjatywę samorządu we współpracy z organizacji pozarządowymi w województwie warmińsko-mazurskim laureatem została Gmina Morąg i otrzymała tytuł „Samorząd Przyjazny Organizacjom Obywatelskim” za przeznaczenie pomieszczeń odrestaurowanego i zrewitalizowanego XIV-wiecznego ratusza w Morągu na siedziby i miejsce działalności lokalnych organizacji pozarządowych.

W kategorii IV - na najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim laureatem został Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie za prowadzoną nieprzerwanie od 1995 r. działalność edukacyjną osób starszych, promującą aktywność  i zdrowy styl życia, wykorzystanie twórczego potencjału, troskę o integrację międzypokoleniową  i wzajemną pomoc wśród seniorów.

W kategorii V - animator społeczny laureatką została Anna Kołodziej-Rabiczko za skuteczne animowanie społeczności lokalnej, osobiste zaangażowanie, inspirowanie innych do działania i budowanie sieci współpracujących ze sobą instytucji.

W kategorii VI - na najlepszy produkt ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim laureatem zostało Stowarzyszenie „Promyk” ze Szczytna za ambitne plany i ich śmiałą realizację: inicjatywę  „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Szczytnie. Wyróżnienie otrzymała Ornecka Spółdzielnia Socjalna „ARKA” za przejęcie losu we własne ręce  i odpowiadanie na ważne potrzeby społeczne. 

 

X EDYCJA KONKURSU - ROK 2013

W kategorii I - na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych w województwie warmińsko–mazurskim nagrody otrzymały:
I nagroda: Warmińsko–Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu,
II nagroda: Fundacja Kreolia– Kraina Kreatywności za projekt „Kuźnia Talentów”,
III nagroda: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki za projekt „Wesele Mazurskie”.
Wyróżnienie otrzymał Caritas Archidiecezji Warmińskiej za projekt – „Pola Nadziei” oraz Fundacja Dziedzictwo Nasze za projekt „Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie”.

 

W kategorii II - na najlepszą inicjatywę samorządu we współpracy z organizacjami pozarządowymi w województwie warmińsko–mazurskim lauretaem został Powiat Braniewski za Porozumienie w sprawie współdziałania Powiatu Braniewskiego z gminami z terenu powiatu w realizacji zadań z zakresu współpracy z NGO i tym samym uzyskał tytuł "Samorządu przyjaznego organizacjom obywatelskim".

 

W kategorii III - na najlepszą inicjatywę reprezentacji sektora pozarządowego w województwie warmińsko–mazurskim: laureatem zostało Stowarzyszenie Elbląg Europa za projekt ATOMY – Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur”.

W kategorii IV - na najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych w województwie warmińsko–mazurskim laureatem zostało Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER za projekt: Środowiskowy Dom Samopomocy „Centrum Alzheimera – DAR SERCA”. Wyróżnienia otrzymało Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne „Mozaika” oraz  Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie.

W kategorii V - Animator społeczny laureatką została Alicja Wąsik z Dywit, a wyróżnienie otrzymała Agnieszka Roszig z Koczarek oraz Marta Podgórska  z gminy Ostróda.

W kategorii VI - na najlepszą inicjatywę organizacji w województwie warmińsko–mazurskim o charakterze międzynarodowym laureatem została Fundacja Puszczy Rominckiej za projekt „Decydujmy wspólnie– społeczeństwo obywatelskie pogranicza polsko–rosyjskiego a środowisko naturalne. Wyróżnienie otrzymał
Uczniowski Klub Sportowy Yankees” w Działdowie za Międzynarodowy Halowy Turniej Baseballu – „Działdowo CUP” o Puchar Prezydenta RP, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Kładka” Lipinki za „Digi Dance Zone”, Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna” za XII Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim
.