Strategia Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2025

Strategia wypracowana została przez przedstawicieli Rady w 2020 roku. Stała się podstawą pracy Rady i Prezydium Rady.


Załączone pliki: