Laureaci I-V edycji

 

I EDYCJA KONKURSU - ROK 2004

W roku 2004 statuetki wręczono w ramach jednej kategorii - „Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego". 
Zgłoszonych zostało 19 wniosków. Kapituła pod przewodnictwem Marii Żylińskiej postanowiła nagrodę główną oraz statuetkę przyznać Gołdapskiemu Funduszowi Lokalnemu za inicjatywę „Teraz Ty masz szansę".
Wręczono również dwa wyróżnienia, które otrzymało Katolickie Stowarzyszenie Młodych w Działdowie za inicjatywę „Centrum Młodych" oraz Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne „Ręką Dzieło" za inicjatywę „Wspomaganie i promocja współczesnej sztuki ludowej".

 

II EDYCJA KONKURSU - ROK 2005

Rok 2005 w Konkursie „Godni Naśladowania" to laureaci w trzech kategoriach:

Do konkursu „Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego" przystąpiło 11 organizacji, które w sumie zgłosiły aż 24 projekty. Oceny zgłoszonych inicjatyw dokonała Kapituła pod przewodnictwem Radosława Nowosielskiego. 
Nagrodę w wysokości 2 tysięcy złotych, statuetkę i tytuł „Godni Naśladowania" zdobyła Fundacja Grunwald za inicjatywę „Dni Grunwaldu 2005". 
Zaledwie kilka punktów mniej i honorowe wyróżnienia otrzymały: Stowarzyszenie na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań" za utworzenie na swoim terenie „Centrum Organizacji Pozarządowych i Współpracy z Samorządem Lokalnym" oraz Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap za „Gołdapski Fundusz Stypendialny".

W konkursowe szranki na najlepszą inicjatywę samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie współpracy z organizacjami stanęły trzy samorządy: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Urząd Miasta w Gołdapi oraz Urząd Miasta w Bartoszycach.
Kapituła, której przewodniczyła dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego - Wiesława Przybysz, postanowiła przyznać statuetkę Urzędowi Miejskiemu w Bartoszycach, który uzyskał najwyższą ocenę za „Przegląd Małych Form Artystycznych Środowiskowych Placówek Wsparcia" i tym samym otrzymał tytuł „Samorządu przyjaznego organizacjom obywatelskim".

W kategorii III - „Na najlepiej działającą reprezentację sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego" nagrodę główną otrzymała Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.

 

III EDYCJA KONKURSU - ROK 2006 

W trzeciej edycji nagrody przyznano w dwóch kategoriach.
W kategorii „Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego" nadesłano pięć wniosków. Kapituła nagrodziła wszystkie:
Nagrodę Honorową i statuetkę wręczono Elbląskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych za pismo „Pozarządowiec". 
Pierwszą nagrodę w postaci rzeczowej o wartości 2,5 tys. zł otrzymała Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych" w Olsztynie za „Strategię Rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn na lata 2006-2008".

Przyznano również 3 nagrody finansowe. Otrzymali je:
Towarzystwo Przyjaciół I Mazurskiej Brygady Artylerii im. Gen. J. Bema w Węgorzewie za „Festiwal Rockowy";
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej za „Udział w I Międzynarodowym Festiwalu Uśmiechu Dziecka w Istambule w dniach 1-25 kwietnia 2006 r.";
Stowarzyszenie „Pro Publico Bono" z Nowego Miasta Lubawskiego za inicjatywę „Zdrowie i Prawo".

W kategorii „Na najlepszą inicjatywę samorządów województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi" nadesłano dwa wnioski. Kapituła wyróżniła obydwa. Pierwsze miejsce, statuetkę oraz tytuł „Samorząd Przyjazny Organizacjom Obywatelskim" otrzymał Urząd Miejski w Elblągu za „Zasady współpracy pomiędzy Samorządowymi Władzami Elbląga a Organizacjami Pozarządowymi". Drugie miejsce i wyróżnienie wręczono Starostwu Powiatowemu w Ostródzie za „Kartę Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi". Przewodniczącą Kapituły była Monika Hausman-Pniewska.

 

IV EDYCJA KONKURSU - ROK 2007

W 2007 r. na konkurs „Godni Naśladowania" wpłynęło 10 wniosków w kategorii „Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego" oraz 3 wnioski w kategorii „Na najlepszą inicjatywę samorządu zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi".
Oceny zgłoszonych inicjatyw dokonała Kapituła pod przewodnictwem Moniki Hausman-Pniewskiej.
W kategorii „Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego" I miejsce, nagrodę rzeczową ufundowaną przez Marszałka Województwa i statuetkę „Godni Naśladowania" otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo za projekt "Międzyregionalny Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie". 
Honorowe wyróżnienia Kapituła przyznała dwóm organizacjom: Fundacji Elbląg - Funduszowi Lokalnemu Regionu Elbląskiego za „Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych SŁONIK" oraz Stowarzyszeniu Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „Mukszty" za projekt „Budowa mostu i przystani kajakowej na rzece Łaźna Struga we wsi Zawady Ełckie".

W kategorii „Na najlepszą inicjatywę samorządu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi" statuetkę i tytuł „Samorząd Przyjazny Organizacjom Obywatelskim" otrzymał Powiat Ostródzki za „Monitoring Karty Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi".
Honorowe wyróżnienie Kapituła przyznała Urzędowi Gminy Lubawa za „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej w Gminie Lubawa".

 

V EDYCJA KONKURSU - ROK 2008

W 2008 Kapituła oceniła 30 projektów, które wpłynęły w czterech kategoriach.
W kategorii I: Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim statuetkę Godni Naśladowania i nagrodę finansową 3000 zł otrzymało; Działdowskie Centrum Caritas im. Abp. A.J. Nowowiejskiego za projekt „Pedagog ulicy". 
Ponadto wyróżniono Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Ostróda ZHP za projekt „Grunwaldzki szlak" oraz  Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie za projekt „Jesteśmy wśród Was Tu i Teraz".

W kategorii II: Na najlepszą inicjatywę samorządu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w województwie warmińsko-mazurskim statuetkę Godni Naśladowania i tytuł „Samorząd Przyjazny Organizacjom Obywatelskim otrzymała Gmina Dobre Miasto za „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi"
.

W kategorii III: Na najlepszą inicjatywę reprezentacji sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego statuetkę Godni Naśladowania otrzymała: Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego za „Targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego TOPPO 2007".

W kategorii IV: Na najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim statuetkę Godni naśladowania i nagrodę rzeczową wartości 750 zł otrzymało Stowarzyszenie „Partnerstwo sztuk" w Gołdapi za projekt „Poznać, zrozumieć, pokazać... te same cele, różne pokolenia". Wyróżniono nagrodą rzeczową wartości 750 zł. Stowarzyszenie Integracyjne „Razem" z Elbląga za projekt „Razem można więcej".

Kapitule przewodziła Monika Hausman-Pniewska.


Wgrane zdjęcia: