Laureaci XIX edycji

Kapituła konkursy przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA I. ORGANIZACJA GODNA NAŚLADOWANIA

Fundacja „W krajobrazie”- nagroda za najlepszą inicjatywę

Fundacja SPA for cancer - nagroda za całokształt działalności organizacji

Wyróżnienia:
Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna
Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych
Stowarzyszenie Wspólnie dla Olsztynka
Stowarzyszenie Fabryka Dobra 

KATEGORIA II. POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Wyróżnienie: Angelika Stawisińska

KATEGORIA III. SAMORZĄD GODNY NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: Gmina Miasto Kętrzyn

Wyróżnienie: Gmina Grodziczno

KATEGORIA IV. PRZEDSIĘBIORCA GODNY NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: KOMA Usługi Komunalne sp. z o.o.

Wyróżnienie: Piotr Paliński Palina Auto Naprawa

Nagrody i wyróżnienia wręczyli Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Bartłomiej Głuszak Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.