Strategia Rozwoju Sektora Pozarządowego w Elblągu 2006-2011

 

 

Dokument powstał w oparciu o trzymiesięczną pracę zespołu składającego się z członków Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych oraz liderów organizacji pozarządowych z terenu Elbląga

 

 


Załączone pliki: