II kadencja

Skład II kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2013-2015)

1. Anna Wasilewska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2. Jolanta Szulc – Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3. Patryk Kozłowski – Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4. Mateusz Starus - przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
5. Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
6. Alicja Rutecka – Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
7. Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
8. Dorota Zalewska – Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
9. Zdzisław Fadrowski – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
10. Łukasz Bielewski – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
11. Antoni Furtak – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie, przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
12. Arkadiusz Niewiński – Stowarzyszenie „Promyk” w Szczytnie, przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
13. Arkadiusz Jachimowicz – Stowarzyszenie ESWIP, przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
14. Waldemar Mańka – Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „Herder” w Morągu,  przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
15. Marek Borowski – Bank Żywności, przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
16. Bartłomiej Głuszak – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie
17. Joanna Gawryszewska – Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności w Jerutkach
18. Paweł Feliks Wilk – Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa” w Ełku
19. Beata Peplińska-Strehlau – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Elblągu
20. Teresa Czesława Malec – Fundacja „Łatwiej Razem” w Olsztynie