Laureaci XIV

Rok 2017

W XIV edycji Konkursu Godni Naśladowania organizowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do dziewięciu Kategorii złożono 69 wniosków. Kapituły, pracujące w ramach każdej z Kategorii, wyłoniły 29 osób, organizacji i instytucji, z czego 19 otrzymało wyróżnienia, a 10 zostało laureatami (w Kategorii II – dwóch laureatów):

Kategoria I
ORGANIZACJA GODNA NAŚLADOWANIA

Laureat

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku
Statuetka oraz nagroda finansowa 3000 zł

 

Wyróżnienia

Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 1000 zł

Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Domu Kultury w Olsztynie
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

„TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna, Oddział w Elblągu
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

Stowarzyszenie Alternatywni Elbląg
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "Wizja Lokalna"
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

 

Wyróżnienia specjalne

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

Wyróżnienie specjalne za 70-lecie działalności

Fundacja Przyszłość dla Dzieci

Wyróżnienie specjalne za 15-lecie działalności

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”

Wyróżnienie specjalnie za inicjatywę I Zjazd Młodzieżowych Rad

Stowarzyszenie Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce z siedzibą w Wojciechach
Wyróżnienie specjalne

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielkowie
Wyróżnienie specjalne za pracę z młodzieżą

Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10”
Wyróżnienie specjalne za wyjątkową inicjatywę

Kategoria II

POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA

Laureaci ex aequo

Anna Podhorodecka – Hospicjum w Elblągu

Marian Wilkowski – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Iława

 

Kategoria III
SAMORZĄD GODNY NAŚLADOWANIA

Laureat

Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Kategoria IV

PODMIOT DIALOGU GODNY NAŚLADOWANIA

Laureat

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA

Wyróżnienie

Elbląska Rada Seniorów

Kategoria V
INICJATYWA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH GODNA NAŚLADOWANIA

Laureat

Rada Olsztyńskich Seniorów

Kategoria VI

ANIMATOR SPOŁECZNY GODNY NAŚLADOWANIA

Laureat:

Monika Dąbrowska

Wyróżnienia

Helena Penkiewicz

Magdalena Chojnacka

Kategoria VII

PRODUKT EKONOMII SPOŁECZNEJ GODNY NAŚLADOWANIA

Laureat

Spółdzielnia Socjalna ZWIASTUN

Wyróżnienie

Spółdzielnia Socjalna PRODEKOR

Kategoria VIII

INICJATYWA MIĘDZYNARODOWA GODNA NAŚLADOWANIA

Laureat

Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej SEN

Wyróżnienia

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Uczniowski Klub Sportowy „NAKI”

 

Kategoria IX

GRUPA MŁODZIEŻOWA GODNA NAŚLADOWANIA

Laureat

Liderzy Wolontariatu – grupa działająca przy Młodzieżowym Stowarzyszeniu Inicjatyw Sportowych z Mrągowa
Nagroda główna oraz nagroda finansowa 500 zł

Wyróżnienia

Grupa „W Rękach Młodych", Rybno
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK Iława
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł


Wgrane zdjęcia:


Załączone pliki: