Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020

Program został opracowany i przyjęty w 2015 roku. Jest podstawowym dokumentem strategicznym na którym opiera się rozwój współpracy samorządu wojewódzkiego z organizacjami.


Załączone pliki: