I kadencja

Skład I kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2011-2013)

1. Alicja Wąsik - Stowarzyszenie "Nasza Wieś" we Frączkach
2. Monika Falej - Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
3. Marianna Kunikowska - Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
4. Maciej Prażmo - Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo "NON OMNIS MORIAR"
5. Wacław Wasiela - Warmińsko-Mazurski Związek Sportkowy w Olsztynie
6. Agata Tyszkiewicz - przedstawicielka Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
7. Monika Hausman-Pniewska - przedstawicielka Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
8. Arkadiusz Niewiński - przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
9. Arkadiusz Jachimowicz - przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
10. Bartłomiej Głuszak - przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
11. Anna Wasilewska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
12. Michał Opieczyński - Dyrektor Departementu Europejskiego Funduszu Społecznego
13. Aneta Brzyska - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazuskiego w Olsztynie 
14. Dorota Zalewska - Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazuskiego w Olsztynie 
15. Zdzisław Fadrowski - Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazuskiego w Olsztynie 
16. Wiesława Przybysz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazuskiego w Olsztynie
17. Edyta Gadomska - Przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
18. Jolanta Szulc - Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
19. Patryk Kozłowski - Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
20. Joanna Glezman - Pełnomocniczka Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi