Zasady dotyczące przygotowywania oraz rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie społeczne

Zgodnie z Rozporządzeniem KRRiT z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, przedstawiamy zasady rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie społeczne. 


Załączone pliki: