Laureaci XI-XII edycji

XI EDYCJA KONKURSU - ROK 2014

W kategorii I - na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego I miejsce – statuetkę oraz  nagrodę w wysokości 2 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce za projekt „Światowe Dni Świadomości Autyzmu”.
Wyróżnienia oraz nagrodę w wysokości 1 tys. zł otrzymało Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu za projekt „Dobry sąsiad”, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra” za projekt „Skauci z Doliny Gubra w poszukiwaniu dziedzictwa historyczno-przyrodniczego regionu”, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 5 w Ostródzie za Skansen Fortyfikacji Stare Jabłonki, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu za Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W kategorii II - na najlepszą inicjatywę samorządu lokalnego  województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi laureatem konkursu została Gmina Morąg za konkurs wiedzy o organizacjach pozarządowych Powiatu Ostródzkiego w 2014 roku. Wyróżnienie otrzymała Gmina Miejska Bartoszyce oraz Powiat Bartoszyce za współpracę w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych (partnerstwo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach).

W kategorii III - na najlepiej działający podmiot dialogu społecznego i obywatelskiego województwa warmińsko-mazurskiego laureatem została Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna za inicjatywę „Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego”.

W kategorii IV - na najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim statuetkę oraz nagrodę rzeczową otrzymało Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER” za projekt „SENIORADA”. Wyróżnienia otrzymało Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu, Sieć na Rzecz Seniorów Warmii i Mazur za inicjatywę „Akademia Seniorów Warmii i Mazur” i Stowarzyszenia na Rzecz Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet III Wieku w Ostródzie za inicjatywę „ Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu”.

W kategorii V - Animator społeczny laureatką została Beata Jarosz związana ze Stowarzyszeniem PASARGA.
Wyróżnienia otrzymała Bożena Chrostowska oraz  Anna Nowokolska.

W kategorii VI - na najlepszy produkt ekonomii społecznej województwa warmińsko-mazurskiego przyznano wyróżnienia dla Stowarzyszenia Adelfi za sklep społeczny oraz Orneckiej Spółdzielni Socjalnej „ARKA” za opiekę nad osobami w podeszłym wieku i osobami niepełnosprawnymi.

W kategorii VII - na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego o charakterze międzynarodowym laureatem został Integracyjny Klub Sportowy ATAK w Elblągu za współpracę zagraniczną w obszarze sportu jako sposób na aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych.
Wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Elbląg Europa za kampanię społeczną promującą udział społeczeństwa obywatelskiego w procesach decyzyjnych i obywatelskich oraz inicjatywach międzynarodowych.

 

XII EDYCJA KONKURSU - ROK 2015

W kategorii I - na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego laureatem została Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego za projekt „Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego”. Fundacja otrzymała statuetkę oraz  3 tys. zł.
Wyróżnienia
oraz nagrodę w wysokości 1 tys. zł otrzymała Fundacja Elbląg za projekt „Programy stypendialne Fundacji Elbląg”, Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” za projekt „Krekolandia”, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich za projekt Program Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski”.

W kategorii II - na najlepszą inicjatywę samorządu lokalnego  województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi laureatem został Powiat Elbląski za „III Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego – Oleśno 2014”.

W kategorii IV - na najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim statuetkę oraz nagrodę rzeczową otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” za projekt „Seniorzy na scenę!”.

 

W kategorii V - Animator społeczny laureatem został Paweł Wilk związany z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych STOPA. Laureat otzrymał statuetkę oraz 1000 zł.
Wyróżnienie otrzymała Ewa Nisiewicz - prezeska Fundacji „Teraz My” w Sąpach.

W kategorii VI - na najlepszy produkt ekonomii społecznej województwa warmińsko-mazurskiego laureatem została Spółdzielnia Socjalna Ecosteam za usługę ekologicznego czyszczenia metodą parową.

W kategorii VII - na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego o charakterze międzynarodowym laureatem zostało Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku za współpracę zagraniczną w obszarze dialogu międzykulturowego otrzymując statuetkę i 1200 zł.
Wyróżnienie otrzymał Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych za projekt „Zatrudnienie wspomagane - prawdziwa praca”.

W kategorii VIII - Grupa młodzieżowa z Warmii i Mazur Godna Naśladowania laureatem została grupa młodzieżowa Juchowska Aktywna Młodzież Alternatywna otrzymując 500 zł. Wyróżnienie otrzymała  Młodzieżowa Rada Łąkorza.


Wgrane zdjęcia: