Prezydium Rady

Arkadiusz Jachimowicz - przewodniczący
mail: a.jachimowicz@eswip.pl 
telefon: 605 404 972

Marek Borowski
mail: mbbzo@wp.pl

Dorota Jeżowska-Olszewska
mail: dorota.olszewska@kch.zhp.pl

Antoni Furtak
mail: federacjautwwim@gmail.com

Bartłomiej Głuszak
gluszak@wp.pl