Prezydium Rady

Arkadiusz Jachimowicz - przewodniczący
mail: a.jachimowicz@eswip.pl 
telefon: 605 404 972

Dorota Jeżowska-Olszewska - wiceprzewodnicząca
mail: dorota.olszewska@zhp.net.pl

Bartłomiej Głuszak - wiceprzewodniczący
mail: b.gluszak@federacjafosa.pl

Marek Borowski - sekretarz
mail: marek.borowski@bankizywnosci.pl

Lidia Lejszo - członkini
mail: federacjautwwim@gmail.com