Prezydium Rady

1. Przewodniczący Rady
Bartłomiej Głuszak
- Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
e-mail: b.gluszak@federacjafosa.pl

2. Arkadiusz Jachimowicz - Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych
e-mail: a.jachimowicz@eswip.pl 

3. Marek Borowski - Bank Żywności w Olsztynie
e-mail: marek.borowski@bankizywnosci.pl

4. Ryszard Okliński - Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
e-mail: federacjautwwim@gmail.com

5. Maciej Micielski - Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego
e-mail: maciej.micielski@zhp.net.pl