Konkurs „Godni Naśladowania”

Konkurs jest organizowany od 2003 roku przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Ideą Konkursu jest promowanie najlepszych, godnych naśladowania inicjatyw organizacji pozarządowych, działaczy społecznych, animatorów, ciał dialogu, samorządów w zakresie współpracy z III sektorem i in.
Konkurs organizowany jest we współpracy z wieloma partnerami: Federacją Organizacji Socjalnych FOSa, Forum Animatorów Społecznych, Stowarzyszeniem ESWIP, Siecią Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Bankiem Żywności, Fundacją Borussia, Siecią Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur „ATOMY”.

Konkurs organizowany jest w IX kategoriach.

Kategoria I        Organizacja Godna Naśladowania
Kategoria II       Pozarządowiec Godny Naśladowania
Kategoria III      Samorząd Godny Naśladowania
Kategoria IV      Podmiot Dialogu Godny Naśladowania
Kategoria V       Inicjatywa na rzecz Osób Starszych Godna Naśladowania
Kategoria VI      Animator Społeczny Godny Naśladowania
Kategoria VII     Produkt Ekonomii Społecznej Godny Naśladowania
Kategoria VIII    Inicjatywa Międzynarodowa Godna Naśladowania
Kategoria IX      Grupa Młodzieżowa Godna Naśladowania

Na X-lecie Konkursu powstała publikacja prezentująca dorobek dekady 2003-2013. Zapraszamy do jej lektury.

 


Załączone pliki: