III kadencja

Skład III kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2016-2017)

1. Wioletta Śląska-Zyśk – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2. Grażyna Licznerska – Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3. Marek Szter – Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4. Tamara Jesionowska – przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
5. Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
6. Waldemar Buszan – p.o. Dyrektora Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
7. Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
8. Dorota Zalewska-Bomba – Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
9. Zdzisław Fadrowski – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
10. Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
11. Arkadiusz Jachimowicz – przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
12. Barbara Wyłudek – przedstawicielka Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
13. Marek Borowski – przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
14. Dorota Jeżowska-Olszewska – przedstawicielka Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
15. Monika Hausman-Pniewska – przedstawicielka Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
16. Monika Falej – Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie"
17. Bartłomiej Głuszak – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
18. Ewa Romanowska – Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” w Olsztynie
19. Monika Chmielewska-Sujata – Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku
20. Antoni Furtak – Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie


Załączone pliki: