Szkolenie „Strażnictwo jako element działań organizacji społecznej”

Szkolenie „Strażnictwo jako element działań organizacji społecznej”

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP oraz Bank Żywności w Olsztynie zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Strażnictwo jako element działań organizacji społecznej”, które odbędzie się 23 listopada 2018 r. w Olsztynie przy ul. Marka Kotańskiego 1.

Wydarzenie jest adresowane do członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych (oraz ich zrzeszeń, sieci itp.) mających siedzibę w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności członków Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszamy osoby, które chciałyby zdobyć lub poszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia działań strażniczych w swoich organizacjach.

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. w godz. 9:00-16:00 w Olsztynie przy ul. Marka Kotańskiego 1 (siedziba Banku Żywności). Poprowadzi je Katarzyna Batko-Tołuć, członkini zarządu i dyrektorka programowa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewni uczestnikom przerwę kawową oraz obiad. Nie zwracamy kosztów dojazdu na miejsce szkolenia.

Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) oraz przesłanie go w terminie do 20 listopada - w formie papierowej na adres: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn albo skanem na adres e-mail: m.jurzynski@eswip.pl, a następnie otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa ze strony organizatora. 

W razie pytań oraz indywidualnych potrzeb i oczekiwań dotyczących uczestnictwa w szkoleniu, należy kontaktować się z Markiem Jurzyńskim, tel. 89 523 73 45, e-mail wyżej.

 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „NGO wyedukowane, aktywne i skuteczne w działalności rzeczniczej i strażniczej”, którego realizatorem jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Załączone pliki: