Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

20 kwietnia 2015 roku w Olsztynie powstała Federacja składająca się z ośmiu Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa warmińsko-mazurskiego.
Członkami założycielami Federacji są Uniwersytety z Działdowa, Ostródy, Ornety, Nowego Miasta, Szczytna, Węgorzewa oraz Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie i Jarocka Akademia Trzeciego Wieku z Olsztyna. Prezesem Federacji został Czesław Wojniusz z Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie, a Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Zenobia Bartnicka z UTW w Działdowie. Obecnie trwa rejestracja Federacji.