Spotkanie online nt. lokali NGO

Spotkanie online nt. lokali NGO

Działalność organizacji pozarządowych jest obarczona dużą dozą niepewności, szczególnie jeśli chodzi o kwestie formalno-prawne i podatkowe. Jednym z zagadnień, które może budzić wątpliwości, jest korzystanie z lokali użyczanych przez osoby fizyczne (zwykle są to członkowie zarządu) lub osoby prawne w celu prowadzenia biura/działalności statutowej przez fundację czy stowarzyszenie.

Pytania, które mogą się nasuwać w tej sytuacji, to np.:

Na te i inne pytania dotyczące lokali organizacji pozarządowych będziemy szukać odpowiedzi podczas spotkania, które odbędzie się 23 maja 2022 r. (poniedziałek) w godz. 9.00-11.00 w formie zdalnej (online).

Spotkanie poprowadzi dr Agata Błaszczyk, doradca podatkowy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, w szczególności członków zarządów organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Aby wziąć udział w spotkaniu należy w terminie do 22 maja 2022 wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/Mk8GafzKxpnT5mMq5

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu Sesji Społecznych w projekcie „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur” realizowanym przez Stowarzyszenie ESWIP we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem strategicznym projektu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W razie pytań lub uwag, prosimy kontaktować się z Markiem Jurzyńskim, tel. 665 121 582, e-mail: m.jurzynski@eswip.pl