Młodzieżowy Sejmik - przyjmowanie zgłoszeń tylko do 22 kwietnia

Młodzieżowy Sejmik - przyjmowanie zgłoszeń  tylko do 22 kwietnia

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs na wyłonienie składu „Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego mogą zgłaszać działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

- Młodzieżowe Rady Gmin
- Młodzieżowe Rady Miast
- Młodzieżowe Rady Powiatów
- Samorządy uczniowskie i studenckie
- Organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2022 roku na „Formularzu zgłoszenia kandydata na członka Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Do formularza należy dołączyć wymagane zgody i oświadczenia. Mile widziane będzie dołączenie filmiku (do 3 min.)

Jeden podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Młodzieżowego Sejmiku, przy czym miejscem zamieszkania kandydata jest powiat, na terenie którego działa podmiot zgłaszający lub województwo warmińsko-mazurskie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj