Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom z Ukrainy

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom z Ukrainy

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie pomocy społecznej rodzinom i osobom z Ukrainy w związku z trwającymi działaniami wojennymi.

Pomoc ma obejmować osoby przebywające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W związku z powyższym, Zarząd zaprasza na spotkanie online poświęcone zdiagnozowaniu potrzeb organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielających lub zamierzających udzielać  wsparcia obywatelom Ukrainy przebywającym w naszym regionie. Zgłoszone potrzeby zostaną uwzględnione w konkursie.

Spotkanie odbędzie się 23 marca br. (środa) o godzinie 14:00 pod adresem: 

https://umwwm.webex.com/umwwm/j.php?MTID=md0eec4a360ce6371a20245988bf15c26