Nowy adres do korespondencji

Nowy adres do korespondencji

Sekretariat Rady został przeniesiony do siedziby Federacji FOSa przy ul. Linki 3/4 w Olsztynie.

Obsługi Sekretariatu ROPWWM podjęła się Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, której Prezes jest również Przewodniczącym Rady. 

W związku z powyższym, prosimy, aby pocztę tradycyjną skierowaną do Rady przesyłać na adres: ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn.

Adres e-mail Rady nie uległ zmianie.