Zapraszamy na dyskusję o sprawozdawczości w NGO

Zapraszamy na dyskusję o sprawozdawczości w NGO

W lipcu br. do konsultacji publicznych skierowany został projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych, który rewolucjonizuje ten obszar działania podmiotów III sektora. Zapraszamy do dyskusji o ustawie oraz wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Projekt z 25 czerwca 2021 r. ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych znacząco zmienia czy nawet rewolucjonizuje obowiązki wszystkich fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych w zakresie sprawozdań składanych administracji publicznej. Dokument dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348551/katalog/12799601#12799601

Ze względu na istotność tematyki i rozwiązań, które będą uregulowane projektowaną ustawą, zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem oraz do włączenia się do dyskusji. Chcielibyśmy poznać różne perspektywy i opinie o zaproponowanych w ustawie rozwiązaniach jak największej liczby podmiotów sektora społecznego z województwa warmińsko-mazurskiego oraz wypracować konstruktywne stanowisko, które przekażemy Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Na dzień 11 sierpnia 2021 roku zaplanowaliśmy otwarte spotkanie robocze, podczas którego zostanie zaprezentowany projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych, a następnie odbędzie się dyskusja na ten temat. Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej w ramach dwóch sesji:
sesja 1: w godzinach 12.00-13:30
sesja 2: w godzinach 17.00-18.30
Proponujemy dwa spotkania w różnych porach dnia, aby ułatwić uczestnictwo osobom pracującym  w różnych formach. Udział możliwy będzie online poprzez link: https://meet.google.com/jce-vuuy-qas
 
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich działaczy i działaczki sektora społecznego z Warmii i Mazur, szczególnie osoby z zarządów oraz pracowników odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w ich organizacjach.
 
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur”, realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP w partnerstwie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt finansowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
 
W razie pytań lub uwag, proszę kontaktować się z Markiem Jurzyńskim, tel. 665 121 582, e-mail: m.jurzynski@eswip.pl

 


Wgrane zdjęcia: