Nabór w Konkursie „Godni Naśladowania” wydłużony do 22 października

Nabór w Konkursie „Godni Naśladowania” wydłużony do 22 października

Informujemy o przedłużeniu terminu na składanie formularzy zgłoszeniowych w ramach XVII edycji Konkursu „Godni Naśladowania”. Zamknięcie naboru nastąpi w czwartek 22 października 2020 roku o godzinie 23:59.

Decyzja Organizatorów Konkursu jest motywowana obecną sytuacją epidemiologiczną oraz dochodzącymi sygnałami od osób i organizacji zainteresowanych udziałem w Konkursie, o trudnościach w pozyskaniu danych, zebraniu wymaganych podpisów i rekomendacji.
Nie zmieniają się inne zasady i warunki konkursu. Wnioski należy składać nadal drogą elektroniczną, przesyłając je pod adres e-mail: godninasladowania@gmail.com.