Sześciu członków ROPWWM w nowym składzie wojewódzkiej RDPP

Sześciu członków ROPWWM w nowym składzie wojewódzkiej RDPP

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął w dniu 18 stycznia 2019 r. zarządzenie w sprawie powołania IV kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (na lata 2019-2021). W jej składzie znalazło się pięć osób z naszego prezydium, a także przedstawiciel jednego z członków (jest to WMSON), wybrany w wyniku wyborów.

Rada powoływana jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 41a i 41b ustawy). Działa na podstawie Uchwały Nr 45/919/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 września 2018 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Do składu IV kadencji Rady Marszałek zarządzeniem nr 7/2019 powołał następujące osoby:

1) Sylwia Jaskulska - członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2) Wioletta Śląska-Zyśk - Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3) Teresa Astramowicz-Leyk - Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4) Dariusz Rudnik - przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
5) Joanna Glezman - Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
6) Waldemar Buszan - Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
7) Wiesława Przybysz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
8) Łukasz Bielewski - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
9) Zdzisław Fadrowski - Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
10) Jarosław Sarnowski - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
11) Arkadiusz Jachimowicz - przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)
12) Antoni Furtak - przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur)
13) Marek Borowski - przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Bank Żywności w Olsztynie)
14) Dorota Jeżowska-Olszewska - przedstawicielka Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego)
15) Bartłomiej Głuszak - przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa)
16) Piotr Baczewski - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia "Jesteśmy Razem" w Górowie Iławeckim
17) Janina Milewicz - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie
18) Marlena Kulis - Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
19) Teresa Kocbach - Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne "Palium" w Olsztynie
20) Andrzej Karski - Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie

Członkowie RDPP wymienieni w punkcie 16-20 zostali wybrani przez organizacje pozarządowe w wyniku głosowania, które odbyło się w grudniu 2018 r. Osoby te, spośród wszystkich zgłoszonych kadydatów (7 osób), otrzymały największą liczbę ważnie oddanych głosów.