Zespół Wojewody ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zespół Wojewody ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na dorocznym spotkaniu Rady z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w kwietniu br. pojawił się pomysł strony pozarządowej, aby powołany został przy wojewodzie zespół zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Wojewoda propozycję zaakceptował i wkrótce Zespół rozpocznie pracę.

Najpierw Rada zaproponowała projekt Regulaminu pracy Zespołu, w którym określono jego charakter - doradczy, konsultacyjny, opiniodawczy oraz inicjatywny. Jako zadania Zespołu wskazano: kreowanie współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostek podległych wojewodzie z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Podstawą współpracy jest Roczny program współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi.
Zespół kreuje współpracę na trzech płaszczyznach: monitorowanie polityk publicznych, realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz rozwijanie kanałów wymiany informacji między organizacjami pozarządowymi, rządem i samorządem.
Zespół składa się z 10 osób: 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 4 przedstawicieli Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w tym Pełnomocnika ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Ze strony społecznej weszli:
- z Prezydium Rady:

Arkadiusz Jachimowicz – Przewodniczący Rady, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Bartłomiej Głuszak – Wiceprzewodniczący Rady, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
Marek Borowski – Członek Prezydium Rady, Bank Żywności w Olsztynie

- z otwartego naboru na członków Zespołu:

Tadeusz Milewski – Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Aleksandra Kojtych – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu
Piotr Rafał Baczewski – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”

Inauguracja pracy Zespołu wkrótce.