Przedstawiciel Rady będzie członkiem Zespołu Opiniującego Nagrody Marszałka w dziedzinie pomocy społecznej

Przedstawiciel Rady będzie członkiem Zespołu Opiniującego Nagrody Marszałka w dziedzinie pomocy społecznej

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymała zaproszenie do udziału w pracach Zespołu Opiniującego wnioski o Nagrody i Wyróżnienia Marszałka w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Jako reprezentanta wytypowano członka Prezydium Rady - pana Bartłomieja Głuszaka, Prezesa Zarządu Federacji FOSa.

Zgłoszenia do nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej przyjmowane są do 20 września 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w dwóch kategoriach:
1.indywidualnej - pracownikom pomocy i integracji społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
2.zespołowej - jednostkom organizacyjnym pomocy i integracji społecznej oraz organizacjom pozarządowym działającym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Oceny wniosków o przyznanie nagród dokona Zespół Opiniujący, w skład którego wejdą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego.