Godni Naśladowania - przyjmowanie zgłoszeń do 10 października

Godni Naśladowania - przyjmowanie zgłoszeń do 10 października

Przedłużamy termin przesyłania zgłoszeń do Konkursu „GODNI NAŚLADOWANIA – edycja 20” do dnia 10 października 2023 do godz. 23:59. Czekamy na Wasze zgłoszenia.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów i kandydatki do nagrody w czterech kategoriach:

I. Organizacja Godna Naśladowania,

II. Pozarządowiec Godny Naśladowania,

III. Samorząd Godny Naśladowania,

IV. Przedsiębiorca Godny Naśladowania.

Zwycięzcy otrzymają statuetki, ponadto przewidziane są wyróżnienia, nagrody finansowe i rzeczowe.


Aby zgłosić udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami przesłać w formie elektronicznej na adres email: godninasladowania@gmail.com.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 6 listopada 2023, podczas Forum Organizacji Pozarządowych Warmii i Mazur.

Więcej informacji znajdziesz tutaj