STANOWISKO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W SPRAWIE WYBORÓW PARLAMENTARNYCH

Organizacje pozarządowe są bardzo ważną częścią społeczeństwa obywatelskiego. Jako reprezentacja organizacji czujemy się w obowiązku, by w tym ważnym dla Polski momencie, przedstawić wspólne stanowisko. Wierzymy, że nasz głos zostanie uwzględniony w toczącej się debacie publicznej.

Od początku działalności Rady stoimy na stanowisku iż „Organizacje pozarządowe powinny propagować etyczne zachowania w polityce, wskazując jako cel działań władz rozwiązywanie problemów i troskę o dobro wspólne, a nie rozgrywki i układy polityczne, stanowiska czy profity”[1].

Z uznaniem obserwujemy rozwój naszego kraju począwszy od 1989 roku, do czego w dużym stopniu przyczyniły się partie polityczne.

Z niepokojem obserwujemy destrukcyjność obecnego sporu politycznego pomiędzy partiami politycznymi. Poziom agresji w tym sporze uważamy za niedopuszczalny, ponieważ niszczy relacje międzyludzkie, dzieli Polaków, wprowadza konflikty, wprowadza głębokie podziały. Dotyczy to także organizacji pozarządowych, które często zmuszane są do wikłania w spory polityczne. 

Przypominamy, że partie polityczne finansowane są z podatków obywateli, którzy mają prawo w zamian oczekiwać wytężonej, wspólnej pracy i troski o dobro wspólne naszego kraju.

Od osób zaangażowanych w działalność partyjną oczekujemy odpowiedzialnej debaty na temat dalszego rozwoju Polski. Od partii sprawujących władzę oczekujemy poszanowania praw partii opozycyjnych do oceny ich działań. Od partii opozycyjnych oczekujemy konstruktywnej krytyki i wskazywania alternatywnych dróg rozwoju.

Jesteśmy zdania, że strategiczne sfery istotne dla przyszłości państwa - m.in. polityka zagraniczna - muszą być wyjęte z doraźnych sporów, ponieważ zagraża to przyszłości narodu. 

Obecna kampania wyborcza osiągnęła nieznany do tej pory poziom agresji. Jest to przez nas nieakceptowalne. Oczekujemy rzeczowych rozmów, debat, ścierania się poglądów, ale w atmosferze troski i odpowiedzialności za dobro wspólne całego narodu. 

Prezydium Rady