Godni Naśladowania po raz dwudziesty

Godni Naśladowania po raz dwudziesty

Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd i Przedsiębiorca – to kategorie w konkursie „Godni Naśladowania”. Już można zgłaszać do 20. edycji konkursu osoby, organizacje i instytucje, które wyróżnia szczególna działalność na rzecz innych i troska o dobro wspólne.

Na Warmii i Mazurach jest wielu społeczników i organizacji pozarządowych, dzięki których wysiłkom świat wokół nas staje się lepszy, bardziej przyjazny i otwarty na różnorodne problemy i potrzeby. Mamy też cenne przykłady współpracy lokalnych samorządów oraz przedsiębiorstw ze społecznościami i organizacjami pozarządowymi. Zwykle nie są one jednak dostatecznie promowane, nie przedostają się do szerszej świadomości publicznej i nie wpływają na zmianę postaw społecznych, wśród których zbyt często do głosu dochodzą indywidualizm, konsumpcjonizm i eksploatacyjne nastawienie do środowiska. Chcielibyśmy to zmieniać, nagradzając i upowszechniając działania osób, organizacji i instytucji, które udowadniają, że można i że warto współpracować na rzecz dobra wspólnego.  

Jak co roku ogłaszamy zatem kolejną edycję konkursu „Godni Naśladowania”, organizowanego pod patronatem honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów i kandydatki do nagrody w czterech kategoriach:

I. Organizacja Godna Naśladowania,

II. Pozarządowiec Godny Naśladowania,

III. Samorząd Godny Naśladowania,

IV. Przedsiębiorca Godny Naśladowania.

Zwycięzcy otrzymają statuetki, ponadto przewidziane są wyróżnienia, nagrody finansowe i rzeczowe.


Aby zgłosić udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami przesłać w formie elektronicznej na adres email: godninasladowania@gmail.com. Zgłoszenie należy przesyłać do 5 października 2023 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 6 listopada 2023, podczas Forum Organizacji Pozarządowych Warmii i Mazur.

 

Patronat honorowy 20. edycji Konkursu Godni Naśladowania

Godło Polski Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki Herb Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marszałek Gustaw Marek Brzezin

Patronat medialny

Logo TVP3 Olsztyn   Logo Polskie Radio Olsztyn   Logo Pozarządowiec   Logo Generacja

 

Organizatorem Konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Współorganizatorzy

Logo Warmia Mazury

....

   

Logo Stowarzyszenie ESWIP Logo Federacja FOSa Logo Banki Żywności Logo Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP

Załączone pliki: