Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna na lata 2023-2025 wyłoniona

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna na lata 2023-2025 wyłoniona

Stało się to podczas Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna w sobotę 14 stycznia 2023 roku. Uczestniczący w wydarzeniu działacze III sektora jednogłośnie poparli kandydatury zgłoszone przez fundacje i stowarzyszenia z terenu miasta.

Forum miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Ustępująca Rada złożyła sprawozdanie ze swojej działalności (za lata 2020-2022), a także rozstrzygnięto Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna - NIOP edycja 2022, w którym zwycięzcą wybrano projekt Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych. Spotkanie uświetniły wystąpienia Joanny Glezman - Pełnomocniczki Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która omówiła działania samorządu wojewódzkiego w zakresie wspierania rozwoju III sektora, a także Bartłomieja Głuszaka - Przewodniczącego Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

W drugiej części Forum odbyły się wybory członkiń i członków Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna do nowej kadencji (na lata 2023-2025). Kandydatur zgłoszono 11, a więc dokładnie tyle, ile jest miejsc do obsadzenia w Radzie. W tej sytuacji Forum podjęło jednogłośną decyzję o przeprowadzeniu jawnego głosowania en block - czyli przegłosowania wszystkich kandydatur jednocześnie, zamiast przewidzianego regulaminem głosowania tajnego. Zgłoszone kandydatury do Rady zostały poparte przez wszystkich uczestników dysponujących mandatem wyborczym, a więc również jednogłośnie.

W związku z powyższym, od 14 stycznia 2023 r. skład Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna jest następujący:

Gratulujemy nowo wybranym członkom Rady. Liczymy na owocną współpracę w ramach Rady wojewódzkiej!