Organizacje z powiatu iławskiego wybrały skład ROP na nową kadencję

Organizacje z powiatu iławskiego wybrały skład ROP na nową kadencję

Wybory do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego zostały przeprowadzone 3 listopada 2022 r. podczas Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie.

Ustępująca Rada liczyła 14 członków, zaś jej kadencja została przedłużona z powodu pandemii koronawirusa. Forum iławskich organizacji podjęło decyzję o zmieniszeniu liczby członków ROPPI do dziewięciu, aby usprawnić jej działanie pod względem organizacyjnym. Kandydatów do rady zgłaszali obecni na spotkaniu przedstawiciele mających siedzibę na terenie powiatu fundacji i stowarzyszeń. Ze względu na zgłoszenie minimalnej wymaganej liczby 9 kandydatów, zgodnie z Regulaminem Rady nie odbyło się głosowanie, tylko wszystkie wskazane osoby weszły do składu ROPPI na nową, 2. letnią kadencję.

Skład nowowybranej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego wybranej na lata 2022-2024:

Wkrótce Rada zbierze się, aby ze swojego grona wybrać trzyosobowe prezydium.

Gratulujemy i życzymy powodzenia i wytrwałości w pracy na rzecz całego iławskiego trzeciego sektora!

 

Autorka zdjęcia: Edyta Kocyła-Pawłowska. Gazeta Iławska