Poznaliśmy Godnych Naśladowania w 2022 roku

Poznaliśmy Godnych Naśladowania w 2022 roku

Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd i Przedsiębiorca – godnych naśladowania w tych kategoriach poznaliśmy podczas uroczystej gali XIX konkursu GODNI NAŚLADOWANIA zorganizowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszeniem ESWIP, Federacją FOSA i olsztyńskim Bankiem Żywności.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 35 wniosków. Kapituła konkursy przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA I. ORGANIZACJA GODNA NAŚLADOWANIA

Fundacja „W krajobrazie”- nagroda za najlepszą inicjatywę

Fundacja SPA for cancer - nagroda za całokształt działalności organizacji

Wyróżnienia:

KATEGORIA II. POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Wyróżnienie: Angelika Stawisińska

KATEGORIA III. SAMORZĄD GODNY NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: Gmina Miasto Kętrzyn

Wyróżnienie: Gmina Grodziczno

KATEGORIA IV. PRZEDSIĘBIORCA GODNY NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: KOMA Usługi Komunalne sp. z o.o.

Wyróżnienie: Piotr Paliński Palina Auto Naprawa

Nagrody i wyróżnienia wręczyli Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Bartłomiej Głuszak Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pierwsza edycja Konkursu „Godni Naśladowania” odbyła się w 2004 roku. Od samego początku organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Samorządem Województwa. Zaczynaliśmy od jednej kategorii – była to „Inicjatywa organizacji pozarządowych”. W ciągu kolejnych edycji liczba kategorii urosła do dziewięciu (w edycji XIV) a obecnie są to cztery kategorie.

W ciągu 19 lat do Konkursu zgłoszono ponad 500 wniosków. Tytuł „Godnych Naśladowania” otrzymało 82 laureatów. Wyróżnienia zdobyło łącznie 115 organizacji, osób i samorządów nominowanych do Konkursu.

Celem konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych a także promocja działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.