Zaproszenie na spotkanie organizacji w sprawie działań dla uchodźców

Zaproszenie na spotkanie organizacji w sprawie działań dla uchodźców

Koleżanki i koledzy z organizacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego!

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołała Zespół ds. uchodźców. Zespół ma na celu koordynację przepływu informacji i łączenia zasobów w zakresie działań na rzecz uchodźców prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Osobą odpowiedzialną za przepływ informacji, funkcjonowanie w Zespole jest Wojewódzki Koordynator Informacji – Jolanta Markiewicz, która ściśle współpracuje z koordynatorem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców.

W wyniku spotkań zespołu oraz prezydium Rady doszliśmy do wniosku, iż dotychczasowa formuła się wyczerpała. Zamiast zespołów tematycznych, proponujemy dwa działania:

- cykliczne spotkania, głównie w formie on-line, nastawione na przekazanie i wymianę bieżących informacji. Spotkania adresowane są do wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale również grup nieformalnych czy współpracujących samorządów bądź ich jednostek

- przekazywanie bieżących informacji przez Wojewódzkiego Koordynatora Informacji. W celu otrzymywania informacji prosimy o kontakt z przewodniczącym zespołu Bartłomiejem Głuszakiem b.gluszak@federacjafosa.pl lub Wojewódzkim Koordynatorem Informacji – Jolanta Markiewicz (jolanta.markiewicz@bankizywnosci.pl)

W związku z tym zapraszamy na spotkanie, którego celem jest przekazanie bieżących informacji związanych z pomocą uchodźcą oraz wymiana informacji, doświadczeń w tym zakresie, jak też zebranie ewentualnych wniosków czy pytań. W spotkaniu udział weźmie m.in. Pan Piotr Opaczewski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski i Pani Joanna Kastrau - koordynator z ramienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 10.00, planowany czas trwania to ok. półtorej godziny.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do zgłoszenia na adres email: d.olszewska@federacjafosa.pl  do p. Doroty Olszewskiej . Do zgłoszonych osób przed spotkaniem wysłany zostanie link.

Z poważaniem

  Bartłomiej Głuszak

Przewodniczący ROPWWM