Warmińsko-Mazurski Oddział PCK członkiem Rady

Warmińsko-Mazurski Oddział PCK członkiem Rady

Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w dniu 1 kwietnia 2022 r. został przyjęty w poczet członków Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża już wcześniej brali aktywny udział w pracach Rady jako obserwatorzy. W marcu br. Prezes W-M Oddziału PCK, Pan Zbigniew Zawadzki, przekazał uchwałę organizacji o przystąpieniu do Rady. Prezydium ROPWWM podczas posiedzenia w dniu 1 kwietnia 2022 r. zaakceptowało deklarację przystąpienia i podjęło decyzję o przyjęciu nowego członka. Od tego momentu Rada liczy 38 członków.

Więcej o działalności Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK można dowiedzieć się ze strony internetowej: https://pck.olsztyn.pl/