Powołano Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Powołano Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zarządzeniem nr 35/2022 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.02.2022 r., 14 marca 2022 r., została powołana V kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zgłaszanie kandydatów odbywało się od 5 listopada do 1 grudnia 2021 roku. Pierwsze posiedzenie nowej Rady odbyło się 9 marca 2022 r., podczas którego Marszałek Gustaw Marek Brzezin dokonał uroczystego powołania członków Rady. Dokonano również wyboru Współprzewodniczących Rady, którymi zostali pani Sylwia Jaskulska, Członkini Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (jako przedstawicielka strony administracji Publicznej) oraz pan Marek Borowski, Prezes Olsztyńskiego Banku Żywności (jako przedstawiciel NGO).

Rada składa się z 20 osób i liczy 10 przedstawicieli administracji publicznej oraz 10 przedstawicieli NGO:

1. Dariusz Rudnik – Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

2.Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego,

3.Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

4. Łukasz Bielewski – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

5. Zdzisław Fadrowski – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

6. Marcin Galibarczyk – Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

7. Katarzyna Koplińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

8. Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

9. Wioletta Śląska-Zyśk – Radna Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego,

10. Tadeusz Politewicz – Radny Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego.

11.  Bartłomiej Głuszak – Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa,

12. Arkadiusz Jachimowicz – Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,

13. Marek Borowski – Prezes Banku Żywności w Olsztynie,

14.  Ryszard Okliński – Prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur,

15. Maciej Micielski – Komendant Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Związku Harcerstwa Polskiego,

16. Piotr Kubarewicz – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Biskupcu,

17. Karol Gruszczyński – Prezes Stowarzyszenia Patriotyczna Polska z Olsztyna,

18. Krzysztof Krauze – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie,

19. Joanna Mackiewicz – przedstawicielka Caritas Archidiecezji Warmińskiej,

20. Martyna Seroka – przedstawicielka Warmińsko-Mazurskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

oprac. Paulina Stapurewicz