Rada wybrała Prezydium na nową kadencję

Rada wybrała Prezydium na nową kadencję

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady odbyło się 10 grudnia 2021 r. w Kuźni Społecznej w Olsztynie. Ustępujące Prezydium przedstawiło sprawozdanie z działalności. Następnie odbyły się wybory Przewodniczącego i członków Prezydium VIII kadencji (na lata 2021-2024).

Spotkanie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady, Arkadiusz Jachimowicz, który zaprezentował główne dokonania Rady w okresie od 8 lutego 2018 r. do 10 grudnia 2021 r. Kadencja ustępującego Prezydium została wydłużona, ze względu na stan epidemii oraz utrudnione możliwości organizacji spotkania. Zebranie Rady przyjęło ponadto sprawozdanie z działalności Rady w 2020 r.

Następnie odbyły się wybory Przewodniczącego i pozostałych członków Prezydium VIII kadencji. Zgodnie ze Statutem ROPWWM, głosowanie miało charakter tajny. Oddzielnie wybierano Przewodniczącego Rady oraz czterech członków Prezydium. Nad poprawnym przebiegiem wyborów czuwała Komisja mandatowo-skrutacyjna.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, skład nowopowołanego Prezydium na lata 2021-2024 jest następujący:

Przewodniczący Rady:

Bartłomiej Głuszak, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warminsko-Mazurskiego 

Członkowie Prezydium:

  1. Arkadiusz Jachimowicz - Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych
  2. Maciej Micielski - Chorągiew Warminsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego
  3. Marek Borowski - Bank Żywności w Olsztynie
  4. Ryszard Okliński - Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur.

Nowe Prezydium Rady w najbliższym czasie ukonstytuuje się oraz określi priorytety i plan pracy Rady w 2022 roku.