Poznaliśmy Godnych Naśladowania w 2021 roku!

Poznaliśmy Godnych Naśladowania w 2021 roku!

Zakończyła się Gala 18. edycji Konkursu Godni Naśladowania, podczas której poznaliśmy organizacje, osoby i samorządy nagrodzone w tym roku. Poniżej prezentujemy sylwetki laureatów.

Organizatorem Konkursu "Godni Naśladowania", realizowanego pod patronatem honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Współorganizatorami konkursu są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Bank Żywności w Olsztynie.

Opiekę medialną wydarzenia zapewnia TVP3 Olsztyn. Patronat medialny sprawują: Polskie Radio Olsztyn, pismo „Pozarządowiec” oraz magazyn „Generacja”.

 

Kapituła XVIII edycji Konkursu zadecydowała o przyznaniu w tym roku pięciu statuetek oraz pięciu wyróżnień.

KATEGORIA I. ORGANIZACJA GODNA NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne "PALIUM"

Statuetka za całokształt działania organizacji oraz nagroda finansowa w wysokości 3000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Stowarzyszenie w tym roku święci swoje 20-lecie. Powstało, aby nieść pomoc osobom z zaawansowaną chorobą nowotworową, pozbawionym opieki po zakończeniu leczenia onkologicznego. Prowadzi Hospicjum – Centrum Opieki Paliatywnej, w którym pacjent i jego rodzina mogą skorzystać z różnych form pomocy, w szczególności w radzeniu sobie z wszechogarniającym bólem oraz cierpieniem. Dzięki świadczonej przez interdyscyplinarny zespół specjalistów całodobowej opiece paliatywnej, wsparciu psychologicznemu, edukacji w zakresie właściwej pielęgnacji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, poprawia się jakość życia osób śmiertelnie chorych i ich bliskich.
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby sfinansować działalność Hospicjum, korzysta z ofiarności publicznej, 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Współpracując ze szkołami i przedszkolami, jednostkami samorządowymi, uczelnią wyższą, propaguje wiedzę na temat opieki hospicyjnej.

 

Zwycięzca: Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt w Dąbrównie

Statuetka za najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych oraz nagroda finansowa w wysokości 3000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Stowarzyszenie powstało w 2015 roku, zaś trzy lata później uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Wśród celów statutowych organizacji są: pomoc zwierzętom bezdomnym i przebywającym w schronisku, ochrona zwierząt, w tym działania interwencyjne w przypadku krzywdzenia zwierząt, pomoc charytatywna, a także szerzenie edukacji ekologicznej. Stowarzyszenie we współpracy z Gminą Dąbrówno prowadzi przytulisko dla bezdomnych zwierząt, w planach jest zaś utworzenie schroniska dla zwierząt. Nagrodzona w konkursie inicjatywa dotyczy akcji sterylizacji oraz czipowania psów i kotów, która została przeprowadzona w 5 gminach z pomocą mobilnego sterylkobusa, czyli przyczepy – gabinetu weterynaryjnego na kółka wyposażonego w salę operacyjną wielkości 12 m2. Akcja sterylizacji była bezpłatna, objęta nią ponad 500 psów i kotów. Działanie to przyczynia się do zmniejszenia problemu bezdomności zwierząt, a także zwiększania świadomości społecznej na temat tego zjawiska.

 

Wyróżnienia:

1) Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10”

Nagroda finansowa w wysokości 2000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł ufundowana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Piętnaście lat działania Stowarzyszenia poświęcone jest wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Priorytetem jest wsparcie osób z zespołem Downa i ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi w Olsztynie Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Dziecięce Marzenia” oraz Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi „Razem”. Wyróżnienie w konkursie dotyczy inicjatywy Stowarzyszenia – wyjazdu usamodzielniającego #Strzał w Samodzielność. W wakacje 2020 r. odbyła się pierwsza edycja tego wydarzenia po Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie. W tym roku wyjazd odbył się po raz drugi, zaś obrany kierunek to wybrzeże Bałtyku. Finansowanie wyjazdów pochodzi z darowizn od firm i osób fizycznych. Zrealizowana w tym roku akcja fundraisingowa pozwoliła zebrać prawie 56 tys. zł! Celem inicjatywy jest uczenie dzieci z niepełnosprawnościami samodzielności, umiejętności planowania i wykonania. To również możliwość pokazania rodzicom, że ich dzieci potrafią sobie radzić w życiu. 

 

2) Stowarzyszenie Kurzętnik Biega

Nagroda finansowa w wysokości 2000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Stowarzyszenie powstało w 2015 r., aby popularyzować sport i rekreację ruchową, prowadzi też działalność wychowawczą oraz prozdrowotną związaną z kulturą fizyczną. Jego liderka już wcześniej zainicjowała na terenie gminy Kurzętnik regularne treningi i testy coopera, zaś w 2012 roku miała miejsce pierwsza duża impreza biegowa – Kogucia Dycha. Wydarzenie to odbywa się nieprzerwanie raz w roku. Stowarzyszenie organizuje też inne cykliczne imprezy sportowe takie jak Kurzętnik Nocą, Bieg z Jajkiem, bieg z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Partnerami są Urząd Gminy Kurzętnik, Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, a także lokalni przedsiębiorcy, służby medyczne i mundurowe.

 

KATEGORIA II. POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: Stanisław Brzozowski 

Zwycięzca otrzymuje Statuetkę i tytuł Pozarządowiec Godny Naśladowania.

Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego od początku 2010 roku; aktywny i zaangażowany członek Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w obecnej kadencji jej przewodniczący). Czynny biegacz i rowerzysta, który w czerwcu 2021 przyjechał 1700 kilometrów, promując markę „potrzebni.org.pl” obejmującą działania na rzecz osób starszych podejmowanych przez Federację FOSa. Inicjator wydarzeń charytatywnych łączących środowisko biegaczy ze środowiskiem organizacji pozarządowych pod hasłem „ O co nam biega”.

 

Wyróżnienia: 

1) Maria Popieluch
Prezeska Stowarzyszenia na rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” z siedzibą w Giżycku, pełniąca tę funkcję od momentu powstania organizacji 20 lat temu. Dyrektorka powołanego w ramach Stowarzyszenia Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej, w skład którego wchodzą m.in. Hospicja Domowe w Giżycku i Węgorzewie. W środowisku lokalnym dała się poznać jako działaczka społeczna gotowa nieść pomoc osobom nieuleczalnie chorym i ich rodzinom.

2) Maria Kamecka
Od 18 lat zaangażowana w działalność na rzecz społeczności lokalnej jako sołtys sołectwa Karszewo w gminie Młynary; liderka Grupy Odnowy Wsi; założycielka Zespołu Pieśni Ludowej „Karszewianki”; wiceprezeska Stowarzyszenia Przyjaciół Karszewa „Pióropusznikowy Gaj”. Osoba pełna zapału i optymizmu, kreatywna, skutecznie inspiruje i integruje mieszkańców swojego sołectwa.

 

KATEGORIA III. SAMORZĄD GODNY NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: Gmina Braniewo 

Zwycięzca otrzymuje Statuetkę i tytuł Samorząd Godny Naśladowania.

Samorząd gminy wiejskiej Braniewo od lat wspiera aktywność lokalną i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wybrane przykłady takich działań to: doprowadzenie do utworzenia Rady Seniorów w 2019 r., współpraca i wsparcie finansowe 7 Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy, zapoczątkowanie Gminnego Balu KGW, przyznanie nagrody SuperSołtys, zapoczątkowanie akcji #nakrecamysię (w ramach współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami ustawiono 6 pojemników na nakrętki, zbierane w celach charytatywnych), wspólne działania z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, a także utworzenie Punktu Przedszkolnego w Lipowinie we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. 

 

Wyróżnienie: Gmina Miasto Kętrzyn

Wyróżnienie przyznane za przeprowadzenie pięciu edycji Kętrzyńskiego Dnia Organizacji Pozarządowych oraz Konkursu na Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych Miasta Kętrzyn, a także utworzenie w 2021 r. Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Kętrzyńskiej Rady Seniorów.

 

KATEGORIA IV. PRZEDSIĘBIORCA GODNY NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: Andrzej Sadowski i Panda Marketing

Zwycięzca otrzymuje Statuetkę i tytuł Przedsiębiorca Godny Naśladowania.

Od samego początku istnienia olsztyńska firma Panda Marketing i jej CEO Andrzej Sadowski łączą biznes ze społeczną odpowiedzialnością, często robiąc to bez rozgłosu i medialnej oprawy. Szczególnie warte odnotowania jest wsparcie, którego udzielają organizacjom społecznym i inicjatywom non-profit w zakresie budowania wizerunku, komunikacji wizualnej, prezentacji dorobku czy strategii rozwoju. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz rozpoznaniu potrzeb, organizacje społeczne otrzymują materiały cechujące się autentycznością, w niczym nie ustępujące zamówieniom komercyjnym, które pozwalają budować lepszą rozpoznawalność i pozytywny odbiór organizacji obywatelskich w społeczności lokalnej. Panda Marketing i Andrzej Sadowski są też inicjatorami i współtwórcami Olsztyn Street Art Garden, konkursu promujący sztukę uliczną.

 

Konkurs zorganizowany w ramach projektu "PROOfesjonalny ESWIP - rozwój oparty na kompetencjach", finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.


Wgrane zdjęcia: