Komunikat ws. zgłoszeń do Konkursu Godni Naśladowania

Komunikat ws. zgłoszeń do Konkursu Godni Naśladowania

W związku z pojawiającymi się pytaniami od osób i organizacji zainteresowanych Konkursem "Godni Naśladowania" informujemy, że zgłoszenia do tegorocznej XVIII edycji konkursu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je pocztą elektroniczną na adres godninasladowania@gmail.com lub dostarczając do Sekretariatu Rady, ul. Parkowa 1 pok. 8, 10-233 Olsztyn w terminie do 29 października 2021 r.

Powyższe oznacza, że wnioski do Konkursu należy dostarczyć najpóźniej w dniu 29 października 2021 r., wysyłając e-mailem do godziny 23:59, składając osobiście w sekretariacie Rady (biuro czynne do godz. 16:00) albo nadać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Jednocześnie informujemy podmioty, które składają zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej, że w ciągu 2 dni roboczych od zamknięcia naboru otrzymają e-mailowe potwierdzenie złożenia wniosku. W razie braku wiadomości zwrotnej z sekretariatu Rady, prosimy o kontakt pod numerem 665 121 582.