Konsultacje zakresu wsparcia osób dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego

Konsultacje zakresu wsparcia osób dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wspólnie z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zapraszają na spotkanie online z przedstawicielami Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które odbędzie się 22 czerwca 2021 roku w godz. 10:00-12:00.

Celem spotkania jest przedstawienie i skonsultowanie planowanego zakresu wsparcia dla osób dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego w perspektywie finansowej 2021-2027. Zakres ten jest odpowiedzią na postulaty m.in. organizacji pozarządowych (ROPWWM, Federacji FOSa), ale też Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Postulaty dotyczyły uwzględnienia w nowej perspektywie funduszy unijnych propozycji wsparcia organizacji pozarządowych, inicjatyw oddolnych. 

Spotkanie wpisuje się w konsultacje założeń nowej perspektywy finansowej, poza tym dotyczy niezwykle istotnej kwestii edukacji obywatelskiej, rozwoju aktywności obywatelskiej. Mamy nadzieję, że planowane wsparcie pozwoli na realizację szeregu potrzebnych działań w ww. obszarach. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych rozwojem lokalnym.  

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu do 18 czerwca 2021 r. poprzez przesłanie wiadomości na e-mail: ropwwm@gmail.com. Na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej przekazany zostanie link umożliwiający udział w spotkaniu online.

Kontakt w sprawie wydarzenia: Sekretariat Rady, Marek Jurzyński - tel. 89 523 73 45, e-mail: ropwwm@gmail.com.