Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego na Warmii i Mazurach

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego na Warmii i Mazurach

Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, obywatelki i obywateli oraz samorządowców z województwa warmińsko-mazurskiego zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z przedstawicielami Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Termin: 13.05.2021 r. godz. 17:00-20:00
Forma online na platformie ZOOM


Program spotkania:
1. Powitanie i otwarcie spotkania
- Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
- Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
- Justyna Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS
- Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
- Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
- Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
- Arkadiusz Jachimowicz, Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Stowarzyszenia ESWIP
- Bartłomiej Głuszak, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Federacji FOSa, ROPWWM
2. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.
Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.
- Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
- Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS, Prezes Zarządu OZRSS, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Realizacji Zasady Partnerstwa
- dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
- Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
3. Środki unijne na kolejnych 7 lat - na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.
Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.
- dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
- Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
4. Wykluczenie komunikacyjne wyzwaniem w nowej perspektywie środków unijnych
- Bartłomiej Głuszak, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Federacji FOSa, ROPWWM
5. Uwagi organizacji do założeń Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2021-2027
- Maciej Bielawski, Stowarzyszenie ESWIP, koordynator prac Zespołów Tematycznych powołanych przez ROPWWM
6. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.
- Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych
7. Nie takie straszne RODO.
- Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
Moderator:
- Piotr Stec, Członek Prezydium Konwentu WRDPP

Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy wysyłać na adres: ropwwm@gmail.com. Osoby zgłoszone otrzymają zwrotnie link do spotkania.

Organizatorzy wydarzenia:

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i współpracy z:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego
• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP
• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM
• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR
z partnerami regionalnymi:
• Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
• Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
• Stowarzyszeniem ESWIP
• Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa


Wgrane zdjęcia: