Spotkanie organizacji pozarządowych ws. nowego Programu Regionalnego 2021-2027

Spotkanie organizacji pozarządowych ws. nowego Programu Regionalnego 2021-2027

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z partnerami zaprasza na wydarzenie online, dotyczące udziału podmiotów III sektora w wypracowaniu założeń nowego regionalnego programu operacyjnego. Spotkanie rozpocznie się 22 lutego 2021 roku o godz. 9:00.

PROGRAM SPOTKANIA
Temat: Spotkanie dla organizacji pozarządowych zainteresowanych funduszami unijnymi na poziomie regionalnym w perspektywie finansowej 2021-2027
Termin: 22 lutego 2021 r. godz. 9:00-11:00
Forma spotkania: zdalnie (online)

1. Informacja na temat prac nad nowym okresem programowania, w tym nad Programem Regionalnym 2021-2027 w województwie warmińsko-mazurskim i udziału sektora obywatelskiego w tym procesie - Maciej Bielawski, Stowarzyszenie ESWIP/OWES
2. Informacja na temat prac Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2021-2027 - członek Grupy.
3. W jaki sposób przygotować projekty do nowego okresu programowania - na podstawie doświadczeń dot. osi priorytetowej włączenie społeczne - Wiesława Przybysz, ekspert ds. funduszy unijnych (do potwierdzenia)
3. Informacje liderów Zespołów Tematycznych nt. prac w Zespołach (zakres prac, forma spotkań, terminy itp.)
• Włączenie społeczne, w tym infrastruktura społeczna (reintegracja społeczno-zawodowa, usługi społeczne, ekonomia społeczna) – liderzy: Maciej Bielawski, Stowarzyszenie ESWIP/OWES oraz Bartłomiej Głuszak, Federacja FOSa
• Rynek pracy i przedsiębiorczość – lider: Wojciech Zalewski, Fundacja ATUT
• Edukacja – Dagmara Bielawska, Stowarzyszenie ESWIP/OWES
• Środowisko przyrodnicze, w tym gospodarka obiegu zamkniętego, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności - lider: Marek Borowski, Bank Żywności w Olsztynie
• Kultura – lider: Andżelika Stawisińska, dyrektor GOK Dywity
• Obszary wiejskie i turystyka – lider: Tomasz Piłat, Sieć Lokalnych Grup Działania
4. Dyskusja otwarta.
5. Podsumowanie spotkania i określenie dalszych działań.

 

Udział w wydarzeniu możliwy będzie poprzez link: https://meet.google.com/qwv-txuv-jpp

Zapraszamy do udziału w debacie.

Jednocześnie informujemy, że został udostępniony formularz umożliwiający zgłoszenia do Zespołów Tematycznych w wyżej wymienionych obszarach, które będą odpowiedzialne za opracowanie rekomendacji i propozycji do nowego Programu Regionalnego. Zapisy do Zespołów odbywają się online: https://forms.gle/QbQEid4d1py9aD7F7