Zaproszenie na konferencję i rozstrzygnięcie XVII edycji Konkursu Godni Naśladowania

Zaproszenie na konferencję i rozstrzygnięcie XVII edycji Konkursu Godni Naśladowania

W dniu 2 grudnia poznamy wyniki tegorocznej edycji Konkursu Godni Naśladowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas konferencji online, na którą zapraszają Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkanie w trybie online rozpocznie się 2 grudnia 2020 roku o godzinie 11:00 i potrwa do 2 godzin.

W programie wydarzenia przewidziano wystąpienia organizatorów i gości. Głos zabiorą:

  1. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – na temat znaczenia oraz perspektyw współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;
  2. Arkadiusz Jachimowicz, Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego – na temat działań oraz planów Rady na przyszłość;
  3. Gabriela Zimirowska z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu – opowie o działaniach pomocowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w czasie epidemii;
  4. Przewodniczący Kapituły Konkursu Godni Naśladowania – w sprawie ogłoszenia wyników
    i nagrodzenia laureatów;
  5. podmioty nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu – przedstawiciele organizacji pozarządowych, JST i firm, osoby działające w III sektorze.

Udział w spotkaniu będzie możliwy po uprzednim wysłaniu zgłoszenia na adres e-mail: ropwwm@gmail.com oraz potwierdzeniu przez organizatora. Na podany w wiadomości adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link umożliwiający połączenie się online w celu udziału
w konferencji.

Osobą do kontaktu w sprawie konferencji i konkursu jest Marek Jurzyński – Sekretariat ROPWWM tel. 665 121 582.

 

Patronat honorowy nad XVII edycją Konkursu „Godni Naśladowania” objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Patronat medialny sprawują TVP3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn oraz Pozarządowiec.

Organizatorem Konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wsparcie organizacyjne i finansowe zapewniają: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur.