Konsultacje projektu Programu współpracy Wojewody z organizacjami na 2021 rok

Konsultacje projektu Programu współpracy Wojewody z organizacjami na 2021 rok

Na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ukazał się projekt Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 26 listopada.

Konsultacje obywają się na podstawie art. 4b ust. 1 oraz 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przygotowany przez pracowników Warminsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dokument został upubliczniony, aby zainteresowane podmioty mogły się z nim zapoznać oraz wnieść swoje uwagi. Można to zrobić, przesyłając wiadomość na adres mailowy: akoros@uw.olsztyn.pl

W przypadku pytań należy kontakt się z Wydziałem Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego pod nr tel.: 89 523 26 86.

Projekt „Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.)” znajduje się do pobrania poniżej.


Załączone pliki: