Federacja FOSa zaprasza na kolejne spotkanie RPUS

Federacja FOSa zaprasza na kolejne spotkanie RPUS

Regionalna Platforma Usług Społecznych (RPUS) to przestrzeń ekspertów - teoretyków i praktyków, zajmujących się różnymi kwestiami życia społecznego oraz organizujących usługi społeczne dla osób, rodzin, wspólnot lokalnych. 19 listopada o godzinie 9:00 rozpocznie się kolejne spotkanie Platformy poświęcone funkcjonowaniu dzieci i młodzieży.

Spotkanie odbędzie się w formie online pod hasłem "W poszukiwaniu ukrytych potencjałów...Diagnoza stanu obecnego, rekomendacje".

W programie spotkania trwającego ok. 2,5 godziny przewidziano wystąpienia zaproszonych gości:

Spotkanie zamknie dyskusja moderowana.

Ze względów organizacyjnych chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić mailowo na adres a.ksiazak@federacjafosa.pl do dnia 13.11.2020 r.

Osoby biorące udział w spotkaniu otrzymają wiadomość mailową z linkiem do spotkania na platformie ZOOM (nie ma konieczności instalowania dodatkowej aplikacji ani programu).


Warto zalogować się na 10 minut przed spotkaniem. W przypadku pytań czy kłopotów z logowaniem, prosimy o kontakt z pracownicą biura Anną Książak-Gregorczyk, pod nr tel. 501 747 934.


Załączone pliki: