Zaproszenie do udziału w projekcie

Zaproszenie do udziału w projekcie

Bank Żywności w Olsztynie serdecznie zaprasza do współpracy przy wdrażaniu Projektu „FOLM – Z natury do rynku pracy”. Projekt ten adresowany jest do ludzi młodych w wieku 18-29 lat, niepracujących, i/lub poszukujących pracy, nieuczących się i/lub poszukujących odpowiednich form i kierunków edukacji i/lub poszukujących szansy na polepszenie swojej sytuacji życiowej. Młode osoby powinny mieszkać na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.

Projekt realizowany jest na podstawie innowacyjnej metody aktywizacji młodych osób opracowanej przez Uniwersytet w Edynburgu - Outdoor Learning, czyli kształcenie i rozwój osobisty w kontakcie z naturą. Niniejsza forma edukacji wykorzystywana jest skutecznie w Wielkiej Brytanii od ponad 20 lat.

Nowatorska koncepcja naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu to przysłowiowy „powrót do natury”, dzięki któremu młodzi ludzie, poprzez działania z dala od cywilizacji i codziennych udogodnień, uczą się odnajdywać swoje miejsce w grupie oraz nabierają prawdziwego poczucia własnej wartości, niezbędnego do odnalezienia później swojej drogi w życiu. Uczestnicy projektu idą, wraz z trenerami, na kilka dni do lasu, gdzie pracują, w warunkach naturalnych, nad rozwojem osobistym. Uczą się radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, kreatywności, zachowań asertywnych, współpracy w grupie, budowania pozytywnych relacji z ludźmi czy nabywania kompetencji przywódczych. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i uczą się dziennie, jeśli są zagrożone nieukończeniem nauki (częste nieobecności w szkole).

Udział w projekcie FOLM dzielimy na 3 etapy: 

I  - to wyjście w teren z trenerami (7-dniowa, ekscytująca przygoda podczas wyprawy po Warmii i Mazurach, z elementami trekkingu, z doświadczonymi trenerami z zakresu szkoleń w kontakcie z naturą),

II - to praca indywidualna z trenerem personalnym, który pomoże w budowaniu własnej ścieżki życiowej i zmobilizuje do działania,

III - to dostęp do innowacyjnej platformy internetowej skupiającej przedstawicieli biznesu, którzy za jej pośrednictwem rekrutować będą pracowników spośród uczestników projektu FOLM jak również pomoc w dostępie do edukacji, szkoleń, zatrudnienia, tak aby młody człowiek mógł odbudować pewność siebie, zwiększyć samoocenę, dokształcić się, a następnie znaleźć pracę.

W Polsce do końca kwietnia 2021 roku, z projektu ma skorzystać 330 osób.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne! Zapewniamy sprzęt, ekwipunek oraz wyżywienie podczas wyjść plenerowych. W każdym miesiącu będziemy organizować 2 lub 3 wyjścia (poza miesiącami zimowymi).

Na czym będzie polegać współpraca? Prosimy o:

Zapraszam do kontaktu nr tel. kom.  698 345 652, e-mail: folm.rekrutacja@bankizywnosci.pl