Zapraszamy na bezpłatne szkolenie Fundrasing to działa!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie Fundrasing to działa!

Twoja organizacja chce realizować działania także z innych środków niż dotacje od rządu czy samorządu? Można się tego nauczyć. Federacja FOSa zaprasza przedstawicieli organizacji pomocowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na bezpłatne szkolenia z fundrasingu.

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną szkolenia realizowane będą w formule on-line, po cztery -  dwugodzinne spotkania w dniach:

2 lipiec w godzinach 10:00 – 12:00

3 lipiec w godzinach 10:00 – 12:00

16 lipiec w godzinach 10:00 – 12:00

17 lipiec w godzinach 10:00 – 12:00

Uczestnicy otrzymają link do platformy internetowej, na której odbywać się będzie szkolenie (nie trzeba mieć specjalnych aplikacji).

Cele szkolenia:

Zapoznanie ze skutecznymi technikami i metodami pozyskiwania funduszy na działalność społeczną. Zrozumienie idei fundraisingu, jako filozofii działania całej organizacji. Przećwiczenie podstawowych mechanizmów fundraisingowych. Nabycie umiejętności właściwego doboru metod do sytuacji, organizacji i obszaru na którym działa organizacja. Uświadomienie sobie wpływu każdego pracownika i wolontariusza organizacji na wynik działań fundraisingowych. Zachęcenie do przemyślanego stosowania narzędzi fundraisingu w codziennych działaniach organizacji.

Wśród organizacji biorących udział w szkoleniu trzy organizacje, najbardziej zmotywowane
i spełniające kryteria (minimum pół roku działalności; wyznaczenie stałej osoby do działań związanych z fundrasingiem na okres od lipca do grudnia 2020 roku; przedstawienie zgody zarządu na udział w projekcie; posiadanie podstawowych narzędzi promocji, np. strona internetowa, aktywny Fanpage na FB) otrzymają wsparcie  profesjonalnego fundraisera
w opracowaniu i wdrożeniu planów fundraisingowych.

Szkolenia będą prowadzone przez doświadczoną fundraiserkę Marię Olszewską.

Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje:

 

W celu zapisania się na szkolenie proszę o kontakt:  Beata Jakubiak tel. kom. 602 486 476   b.jakubiak@federacjafosa.pl. Liczba miejsc ograniczona. Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 26.06.2020 r.

Wszelkie informacje o szkoleniach i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.federacjafosa.pl.