Olsztyńska Rada sektor bada

Olsztyńska Rada sektor bada

Od czego nowo powołana rada organizacji pozarządowych powinna rozpocząć swoją misję? Przede wszystkim od zbadania potrzeb i oczekiwań tych, których reprezentuje. Zwłaszcza, jeśli działa w większym mieście, w którym zarejestrowanych jest kilkaset lub nawet ponad tysiąc organizacji.

W gminie lub mniejszym powiecie, gdzie (niemal) wszyscy działacze trzeciego sektora znają się nawzajem, problem ten nie jest pewnie aż tak odczuwalny. Jednak w stolicy województwa członkowie Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna (w skrócie ROPMO) nie mogą powiedzieć, że znają problemy, potrzeby i oczekiwania fundacji i stowarzyszeń. Bo jest ich zwyczajnie zbyt dużo, a na dodatek niewiele spośród nich angażuje się w dyskusję na forum publicznym.

W styczniu tego roku olsztyńskie organizacje pozarządowe wybrały swoich przedstawicieli - jedenaście osób - na kolejną, trzyletnią kadencję ROPMO. Tak się złożyło, że zostałem nie tylko członkiem Rady, ale też jej przewodniczącym. Jako jedno z priorytetowych zadań postawiłem sobie przeprowadzenie badania wśród fundacji i stowarzyszeń mających siedzibę w Olsztynie. A koleżanki i kolega z ROPMO chętnie mnie w tym poparli. Uznaliśmy, że nasza wiedza na temat różnych aspektów funkcjonowania organizacji obywatelskich w mieście powinna bazować na solidnych podstawach.

Rzutem na taśmę udało się przygotować i złożyć do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ofertę na realizację projektu, którego jednym z kluczowych elementów są badania opinii wśród olsztyńskich organizacji pozarządowych. Oferta otrzymała dofinansowanie, dzięki czemu w maju rozpoczęliśmy ankietowanie fundacji i stowarzyszeń mających siedzibę w Olsztynie. Formularz ankiety został udostępniony w formie online, do samodzielnego wypełnienia. Pytamy w nim respondentów m.in. o ocenę relacji wewnątrz sektora oraz o współpracę z samorządem miasta i województwa. Dociekamy, jakie potrzeby rozwojowe mają organizacje, a także jak zapatrują się na wyzwania współczesnego świata.

Wyniki badania ankietowego udostępnimy do publicznej wiadomości w postaci raportu. Wnioski i rekomendacje posłużą nam do budowania strategii rzeczniczej ROPMO. Ponadto wykorzystamy je na etapie prac nad nowym, wieloletnim programem współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi, który będzie obowiązywał od 2021 roku. Jednocześnie liczymy na to, że akcja informacyjno-promocyjna badania przyczyni się do zwiększenia: 1)  rozpoznawalności Rady oraz 2) zaangażowania organizacji w działania wewnątrzsektorowe. Tak więc, jak mówi znane przysłowie, upieczemy kilka pieczeni na jednym ogniu.

W warunkach mniejszego miasta lub gminy wiejskiej, w której swoją siedzibę ma kilkanaście lub kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, diagnoza problemów i potrzeb III sektora pewnie obędzie się bez badań ankietowych. Zwłaszcza jeśli gminna/powiatowa ROP nie dysponuje odpowiednimi zasobami (żeby przeprowadzić dobre badanie, potrzeba osoby posiadającej kompetencje i czas – na przygotowanie koncepcji, formularza do badań, jego przetestowanie, promocję, a następnie opracowanie wyników w formie publikacji). W mniejszej jednostce wystarczające może być tradycyjne spotkanie konsultacyjne lub, szczególnie pożądana w dobie zagrożenia epidemicznego, wideokonferencja. Jeśli jednak chcemy zebrać wyniki ilościowe, ankieta online może okazać się rozwiązaniem prostszym i bardziej przystępnym.

Więcej o naszych badaniach na profilu FB ROPMO:

https://www.facebook.com/rop.m.olsztyn/posts/534826687144118?__tn__=K-R

 

Przewodniczący ROPMO Marek Jurzyński