Zakup produktów i usług PES w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu rozpoczął wykorzystywanie nowego instrumentu wsparcia kierowanego do podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS) działających na terenie subregionu elbląskiego (powiaty: braniewski, Elbląg, elbląski, iławski, ostródzki). Instrument polega na dokonywaniu przez OWIES zakupów produktów i usług od PES, będących w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii.

Produkty i usługi zakupione od PES będą przekazywane nieodpłatnie. Ich odbiorcami będą podmioty (instytucje, podmioty ekonomii społecznej), które je przeznaczą dla:

Zakupy produktów i usług od PES mogą dotyczyć:

Zapraszamy instytucje i podmioty opieki społecznej, organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne realizujące inicjatywy na rzecz przeciwdziałania epidemii COVID-19, które są zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach instrumentu do kontaktu z OWIES w Elblągu.

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 17
82-300 Elbląg
tel.: 55 236 27 16, 55 235 33 88
e-mail: r.narnicki@eswip.pl

Regulamin dostępnępny pod linkiem