Zaproszenie na debatę online o sytuacji organizacji w czasie epidemii

Zaproszenie na debatę online o sytuacji organizacji w czasie epidemii

Znajdujemy się w czasie kryzysowym dla społeczeństwa i gospodarki. Trudności wynikające z epidemii koronawirusa odczuwają też organizacje pozarządowe, które z jednej strony są szczególnie potrzebne mieszkańcom, a z drugiej - działalność wielu z nich została zawieszona lub znacznie ograniczona. W obliczu wyzwań, chcielibyśmy porozmawiać o tym, z jakimi problemami boryka się III sektor na Warmii i Mazurach, w jaki sposób organizacje sobie radzą, a także jakiego wsparcia szczególnie potrzebują.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza członków Rady Organizacji Pozarządowych Woj. W-M, członków powiatowych rad organizacji pozarządowych, obserwatorów i sympatyków Rady na debatę pod hasłem: „Świat w kryzysie. Czy organizacje pozarządowe na Warmii i Mazurach również?”. Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia 2020 roku w godzinach 11.00-12.30 w formie webinarium.

Udział w spotkaniu jest możliwy pod warunkiem wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego on-line: https://forms.gle/1qUZ91FVTNnpuyCy8

Na zgłoszenia czekamy do 20 kwietnia do godziny 12:00. Osoby, które się zgłoszą na spotkanie, otrzymają potwierdzenie udziału z linkiem umożliwiającym udział w debacie.

Podczas webinarium przedstawimy instrumenty wsparcia dostępne dla organizacji pozarządowych, w tym rozwiązania przewidziane w tzw. Tarczy antykryzysowej. Następnie udzielimy głosu uczestnikom, aby dowiedzieć się, jaka jest sytuacja sektora społecznego w województwie. Ponadto zainicjujemy dyskusję nad rozwiązaniami regionalnymi, które mogłyby wesprzeć organizacje w dobie kryzysu oraz przygotowanie się III sektora do funkcjonowania po zakończeniu epidemii.

Osobą do kontaktu w sprawie debaty jest Marek Jurzyński - tel. 665 121 582, e-mail: ropwwm@gmail.com

------

Debata jest organizowana w ramach projektu "PROOfesjonalny ESWIP - rozwój oparty na kompetencjach".

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.


Załączone pliki: