Aktywnie w Grupie robocznej ds. nowego RPO

Aktywnie w Grupie robocznej ds. nowego RPO

Rozpoczęła pracę Grupa robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027. Członkiem tej grupy jest 3 przedstawicieli Rady: Arkadiusz Jachimowicz, Marek Borowski i Bartłomiej Głuszak. Pierwsze spotkanie odbyło się 2 marca 2020 r. w Olsztynie.

Regionalny Program Operacyjny WW-M 2021-2027 będzie w nadchodzącej perspektywie finansowej UE jednym z głównych narzędzi realizacji celów polityki Wspólnoty Europejskiej na poziomie regionu. Będzie też narzędziem do wdrożenia, przyjętej 18 lutego 2020 roku przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa: Warmińsko-Mazurskie 2030.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego aktywnie i konstruktywnie włączyła się w opracowanie strategii rozwoju. Natomiast w tym roku zamierza kontynuować swoje zaangażowanie w obszarze prac nad nowym RPO, aby zapisy tego dokumentu były jak najbardziej przyjazne dla organizacji pozarządowych, umożliwiając im korzystanie ze środków unijnych.

Jak podkreśla Przewodniczący Rady: "Jest jeszcze wiele niewiadomych m.in. brak ustalenia wysokości funduszy przeznaczonych na poszczególne państwa w ramach budżetu unijnego, i co za tym idzie brak regulacji ze strony rządu polskiego, na to nachodzą jak zwykle wpływy polityczne/partyjne, a czas leci. Miejmy nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja sprzed kilku lat, kiedy to była zabójcza dla wielu organizacji luka projektowa."

Więcej informacji na stronie: https://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/5418-pierwsze-rozmowy-nad-rpo-wim-2021-2027


Załączone pliki: